Shri.Bharat Shikshan Prasarak Mandal Wadala's

MAULI MAHAVIDYALAYA,WADALA

Affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Address- Tal.North Solapur, Dist.Solapur - 413222 (Maharashtra State).

Phone/Fax :0217-2246530, E-MAIL : maulimahavidyalay.2010@gmail.com


WELCOME TO MMW

Research


1) Hatkar P.S.(Ongoing Research)
2) Dr.Satish Arjun Ghorpade(Ongoing Research)
3) Dr.Harwalkar D S.(Completed Research)
4) Dr. Garad B.B(Ongoing Research)
5) Student Seminar 2019-20