Shri.Bharat Shikshan Prasarak Mandal Wadala's

MAULI MAHAVIDYALAYA,WADALA

Affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Address- Tal.North Solapur, Dist.Solapur - 413222 (Maharashtra State).

Phone/Fax :0217-2246530, E-MAIL : maulimahavidyalay.2010@gmail.com


WELCOME TO MMW


Right to Information Act 2005

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५

अपिलीय अधिकारी

शिक्षण सहसंचालक ( उच्चशिक्षण )

सोलापूर विभाग सोलापूर.

माहिती अधिकारी

्राचार्य डॉ.चिट्टे जी.एन.

सहाय्यक माहिती अधिकारी

श्री.साठे आर.व्ही. ( मुख्य लिपीक )

संपर्कः (०२१७ ) २२४६५३०

-------------------------------------

श्री.भारत शिक्षण प्रसारक मंडळ, वडाळा.

माहिती अधिकार २००५

अपिलीय अधिकारी

श्री.साठे जितेंद्र बळीराम ( संस्था अध्यक्ष )

माहिती अधिकारी

श्री. गायकवाड दत्तात्रय बाळोबा ( संस्था सचिव )