M.M.W vadala

Shri.Bharat Shikshan Prasarak Mandal Wadala's

MAULI MAHAVIDYALAYA,WADALA

Affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Address- Tal.North Solapur, Dist.Solapur - 413222 (Maharashtra State).

Phone/Fax :0217-2246530, E-MAIL : maulimahavidyalay.2010@gmail.com
WELCOME TO MMW


अभ्यासक्रम-प्रत्याभरण (Feedback on Curriculum)दर्शक - साधारण- ०१, समाधानकारक-०२, उत्तम-०३, उत्कृष्ट-०४


खालील मुद्द्यांकरिता योग्य पर्याय निवडण्याची आपल्याला विनंती केली जाते.


१. अभ्यासक्रमाची गुणवत्ता…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

२. अभ्यासक्रमात आवड निर्माण करण्याची क्षमता…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

३. अभ्यासक्रमातील बौद्धिक व मानसिक विकास करण्याची क्षमता…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

४. अभ्यासक्रमात प्रयोगशिलता व उपक्रमशिलता यांना दिलेला वाव…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

५. अभ्यासक्रमात देशभक्ति, राष्ट्रीय एकात्मता व वैश्विक मूल्यांना दिलेले महत्व…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

६. अभ्यासक्रमात स्त्री-पुरुष समानता व मानवी मूल्यांना दिलेले महत्व…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

७. अभ्यासक्रमात जीवन व व्यावसायिक कौशल्य विकसित करण्याची क्षमता…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

८. अभ्यासक्रमाची सद्यःस्थितीनुसार उपयुक्तता…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

९. अभ्यासक्रमात जल व पर्यावरण संवर्धनास दिलेले महत्व…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

१०. राष्ट्रीय, प्रादेशिक व सामाजिक समस्यांशी अभ्यासक्रमाची असलेली बांधिलकी…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

* अभ्यासक्रमाबाबतच्या मौलिक सूचनाः-