M.M.W vadala

Shri.Bharat Shikshan Prasarak Mandal Wadala's

MAULI MAHAVIDYALAYA,WADALA

Affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Address- Tal.North Solapur, Dist.Solapur - 413222 (Maharashtra State).

Phone/Fax :0217-2246530, E-MAIL : maulimahavidyalay.2010@gmail.com


WELCOME TO MMW


अभ्यासक्रम-प्रत्याभरण (Feedback on Curriculum)

अभिप्राय देणारा :  विद्यार्थी   माजी विद्यार्थी   नियोक्ता   प्राध्यापक   पालक   दर्शक - साधारण- ०१, समाधानकारक-०२, उत्तम-०३, उत्कृष्ट-०४, सर्वात्कृष्ट -०५


खालील मुद्द्यांकरिता योग्य पर्याय निवडण्याची आपल्याला विनंती केली जाते.


१. अभ्यासक्रमाची गुणवत्ता…


सर्वात्कृष्ट
साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

२. अभ्यासक्रमात आवड निर्माण करण्याची क्षमता…


सर्वात्कृष्ट
साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

३. अभ्यासक्रमातील बौद्धिक व मानसिक विकास करण्याची क्षमता…


सर्वात्कृष्ट
साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

४. अभ्यासक्रमात प्रयोगशिलता व उपक्रमशिलता यांना दिलेला वाव…


सर्वात्कृष्ट
साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

५. अभ्यासक्रमात देशभक्ति, राष्ट्रीय एकात्मता व वैश्विक मूल्यांना दिलेले महत्व…


सर्वात्कृष्ट
साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

६. अभ्यासक्रमात स्त्री-पुरुष समानता व मानवी मूल्यांना दिलेले महत्व…


सर्वात्कृष्ट
साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

७. अभ्यासक्रमात जीवन व व्यावसायिक कौशल्य विकसित करण्याची क्षमता…


सर्वात्कृष्ट
साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

८. अभ्यासक्रमाची सद्यःस्थितीनुसार उपयुक्तता…


सर्वात्कृष्ट
साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

९. अभ्यासक्रमात जल व पर्यावरण संवर्धनास दिलेले महत्व…


सर्वात्कृष्ट
साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

१०. राष्ट्रीय, प्रादेशिक व सामाजिक समस्यांशी अभ्यासक्रमाची असलेली बांधिलकी…


सर्वात्कृष्ट
साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट

* अभ्यासक्रमाबाबतच्या मौलिक सूचनाः-