M.M.W vadala

Shri.Bharat Shikshan Prasarak Mandal Wadala's

MAULI MAHAVIDYALAYA,WADALA

Affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Address- Tal.North Solapur, Dist.Solapur - 413222 (Maharashtra State).

Phone/Fax :0217-2246530, E-MAIL : maulimahavidyalay.2010@gmail.com


WELCOME TO MMW


उद्योजक / नियोक्ता प्रत्याभरण (Employer’s Feedback)दर्शक - साधारण- ०१, समाधानकारक-०२, उत्तम-०३, उत्कृष्ट-०४, सर्वात्कृष्ट -०५


खालील मुद्द्यांकरिता योग्य पर्याय निवडण्याची आपल्याला विनंती केली जाते.


१. महाविद्यालया द्वारे शिकविल्या जाणा-या अभ्यासक्रमाचा आपल्या व्यवसायाशी असलेला संबंध…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट
सर्वात्कृष्ट

२. महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांची आपल्या संस्थेत असलेली क्रियाशीलता…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट
सर्वात्कृष्ट

३. महाविद्यालयातील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेची आपल्या व्यवसायासाठीची उपयुक्तता…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट
सर्वात्कृष्ट

४. महाविद्यालया द्वारे राबविल्या जाणा-या विविध अभ्यासपूरक कार्यक्रमांची उपयुक्तता…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट
सर्वात्कृष्ट

५. महाविद्यालयाच्या माध्यमातून झालेला विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक व शारीरिक विकास…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट
सर्वात्कृष्ट

६. महाविद्यालयातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे आपल्या संस्थेशी असलेले संबंध / संपर्क…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट
सर्वात्कृष्ट

७. महाविद्यालयात शिकविल्या जाणा-या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून होणारी रोजगार / नव-निर्मिती…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट
सर्वात्कृष्ट

८. महाविद्यालयात शिकविला जाणारा अभ्यासक्रमातून होणारी स्थानिक गरजा/ समस्यांची उकल…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट
सर्वात्कृष्ट

९. महाविद्यालयातील रोजगार व स्पर्धा परीक्षा विषयक सल्ला व मार्गदर्शन प्रक्रिया…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट
सर्वात्कृष्ट

१०. महविद्यालयाचा अभ्यासक्रम व अभ्यासपूरक उपक्रम उद्यमशीलतेला चालना देतात…


साधारण
समाधानकारक
उत्तम
उत्कृष्ट
सर्वात्कृष्ट

* अभ्यासक्रमाबाबतच्या मौलिक सूचनाः-