Shri.Bharat Shikshan Prasarak Mandal Wadala's

MAULI MAHAVIDYALAYA,WADALA

Affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Address- Tal.North Solapur, Dist.Solapur - 413222 (Maharashtra State).

Phone/Fax :0217-2246530, E-MAIL : maulimahavidyalay.2010@gmail.com


WELCOME TO MMW


NEWS / EVENTS

मतदान जागृती क्लब,
हिंदी दिवस समारोह २०१९ - निबंध एवं काव्यलेखन प्रतियोगिता
Social Science Association- Inogration 2019-20 & 'Vedh' Magzine Publication 2018-19