Shri.Bharat Shikshan Prasarak Mandal Wadala's

MAULI MAHAVIDYALAYA,WADALA

Affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Address- Tal.North Solapur, Dist.Solapur - 413222 (Maharashtra State).

Phone/Fax :0217-2246530, E-MAIL : maulimahavidyalay.2010@gmail.com


WELCOME TO MMW


College Development Committee (CDC)

S.No. Name Designation
1 Hon. Sathe Jitendra Baliram Chairman
2 Hon.Gaikwad Dattatray Baloba Member
3 Dr. Suryawanshi P. L. Member HoD Represntative)
4 Dr.Ghorpade S. A. Member (Teacher Representative)
5 Shri. Shinde V. V. Member (Teacher Representative)
6 Shri.Patil P. J. Member (Teacher Representative)
7 Shri. Ghadage H. A. Member
8 Dr. Mrs. Sathe Vaishali J. Member (Educationist)
9 Hon. Kashid P. K. Member (Industrialist)
10 Hon. Dr. Mali P. D. Member (Scientist)
11 Hon. Ram Reddy Member (Social Worker)
12 Dr. Mhamane V. N. Member (IQAC Co)
13 Student Representative
14 Student Representative
15 Prin. Dr.Chitte Gurushant N. Secretary